Register   

Søk medlemsskap


Oppdatering:

Vi anbefaler at du kontakter privatetterforsker Etterforsker1 AS for bistand (både næringsliv og privatpersoner).

Du kan ringe Etterforsker1 på telefon (+47) 21 60 81 78 hele døgnet!

Organisasjonen Sikkherhet Norge er lagt ned og disse nettsidene vedlikeholdes ikke lenger (per desember 2017).Vedtektenes paragraf 2 lyder:
SN skal være en interesseorganisasjon for personer eller foretak som utfører privat etterforskning, utredning, gransking og sikkerhet. I kraft av sin faglige tyngde og størrelse skal SN søke å være den eneste naturlige samarbeidspartner for myndigheter, media og samfunnet generelt. Som representant for bransjen skal SN stå for høy troverdighet, skape normer for etikk, faglig nivå og utvikling.
 
Er dette noe du kan gå god for, så bør du laste ned søknaden og sende den til oss.
Download

Soknad_om_medlemskap.pdf (78,79 KB)