Register   

Styret

Styret i Sikkerhet Norge består av:
 

Oppdatering:

Vi anbefaler at du kontakter privatetterforsker Etterforsker1 AS for bistand (både næringsliv og privatpersoner).

Du kan ringe Etterforsker1 på telefon (+47) 21 60 81 78 hele døgnet!

Organisasjonen Sikkherhet Norge er lagt ned og disse nettsidene vedlikeholdes ikke lenger (per desember 2017). 
 
Opptaksnemden i Sikkerhet Norge består av: